FANDOM


Norges Maoìstiske ungdom`s syn på revolusjon Edit

Marxismen-Leninismen (Maoìsmen) har alltig åpent forkynt at den voldige revolusjonen er uuenngåelig.Marxismen-Leninismen (Maoìsmen) har alltig åpent forkynt at den voldige revolusjonen er uuenngåelig. Den har pekt på at det grunnleggende for proletariatets revolusjon, er å følge den voldige revolusjonens spor, gripe den politiske maktà i væpnet kamp og opprette proletariatets diktatur .Vår store leder Formann Mao Zedong har sagt: "politisk makt vokser ut av geværmunningen"Disse berømte ordene av formann Mao har allmenn gyldighet.Revolusjonens sentrale oppgave og dens høyeste form er makterobring men våpen i hånd, dvs, at spørsmålet løses ved krig!


Utifra Norge idag så er ikke kommunister noen særlig trussel mot klasse-diktaturet, Men når Kommunistene blir flere og organiserer seg under Maoìsmens Fane! - Da vil Borgerskapet bruke maktà imot oss, både hær og politi - de vil prøve og splitte oss! Det er da vi må beskytte oss! Med våpen i hånd. Ta maktà og opprette proletariatets diktatur over borgerskapet! -Lenge leve væpnet kamp, både som strategi og taktikk - Væpna kamp er eneste veien til Frihet!


Norwegian Maoìst Youth: rural front


Soldier3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.