FANDOM


CPC
Teories by Norwegian Maoìst youth:

Norges Maoìstiske ungdom: er en Gruppe Maoìstiske Rød-gardister som vil bruke maoìsmen og våpen i kampen imot klasse-diktaturet Norge. De kjemper for et Norge uten klasser-et Norge uten statsmakt-et land der ting lages fordi de trengs, ikke fordi noen skal tjene penger på det. Norges Maoìstiske ungdom forliter seg på Mao`s teori om Bonde revolusjon (rural revolution): Bygge lokal styrke imot staten (kjempe imot kapitalist-staten) De vil skape et bonde-samfunn der alle er like, der alle lever i et kollektiv.

Privateiendommen skader sosialismen Edit

Hvordan gjennomfører vi en kommunistisk revolusjon? en av de første tingene vi må gjøre, er å ødelege privat eiendom. Privareiendommen eksisterer både fysisk og mentalt.

Den åndelige privateiendommen er likevel farligst, siden den omfatter alt du holder for å være "ditt", alt du mener eksisterer i kraft av deg selv-dine foreldre-din familie og din kone. Alt de kan si er at dette er "ditt", din åndelig private eiendom. Å tenkte ut fra "meg" og "mitt" er skadelig! Kunnskapene vi har i hodet, tankene deres, er også en mental og privat eiendom! For å bli en ekte revolusjonær, må vi rense bevisstheten. "Kunnskapen" våres (det meste av den) kommer fra de borgelige (imperalistene) denne "kunnskapen" er ikke til å stole på! Kan vi klare å ødelegge all matriell og mental privateiendom, vill alle bli like!

-Norwegian Maoìst rural front


Kvinnefrigjøring krever revolusjon Edit

Kvinner har lenge kjempet for frigjøring, men denne frigjøringa av kvinnene vil aldri komme om vi ikke knuser det borgelige/kapitalist klasse-diktaturet! Kvinne-undertrykkingen og mannsjåvinismen er vevd inn i den Norske samfunnsstrukuren, altså vevd inn i kapitalismen.

For at det skal bli noe kvinnefrigjøring må vi organisere oss kommunistisk - menn og kvinner må kjempe sammen for frigjøring! - kjempe for revolusjon - kjempe for Maoìsmen!


Vi er ikke feminister, men vi er marxist-leninister-maoìster. De fleste feminister ser på mannen som hoved problemet. Det er kapitalismen som er hoved årsaken til kvinne-undertrykkinga! -frigjøring av kvinner og menn krever revolusjon!

-Norwegian Maoìst woman front


Ned med penger Edit

kan man være revolusjonær kommunist og ikke ta 100% avstand fra penger? Vi i Norges Maoìstiske ungdom mener at penger er et redkap som skaper privateiendom (kapitalisme) Ved å fjerne pengene og redusere privateiendommen, vil trenden mot det kollektive revolusjonære masselinjen seire! - dette vil tjene massene.

  • vis vi lar følelsen av privateiendom utvikle seg, vil folkets tanker bli dominert av de onde tanker om å sikre seg mest mulig privat eiendom (som vil skape klasser!)
  • følelsen av privateiendom skyver individet bort fra kollektivet.

-Norwegian Maoìst-student front  • Mao zedong
  • josef Stalin
  • Kim-il-sung
  • Pol Pot
  • lenin
  • karl Marx

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.